Gold Suppliers > Changzhou Medical Equipment Co., Ltd > Bougie Dilator Set

Bougie Dilator Set

 Bougie Dilator Set
  • Brand Name : jiuhong
  • Category : Disposable Medical Supplies
  • Description :
Contact Info
Company: Changzhou Medical Equipment Co., Ltd
Area: China/Jiangsu
Contact: Li Feng
Tel: 0519-85071234
Email: dy2100@qq.com
Fax: 0519 - 85071235
Web site: http://www.jiuhongmed.com
Add: Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, Hutang Ming Wu Tong, a new technology start-ups, 128 West Park 4A
P.C.: 213164