Gold Suppliers > ningbo tianci medical equipment co.,ltd > vacuum suction apparatus

China/Zhejiang
Contact: tianci
Tel: 0574-63289926
Fax: 0574-58982058
http://www.nbtianci.cn
Email:skyway@nbtianci.cn

vacuum suction apparatus

vacuum suction apparatus
  • Brand Name : tianci medical
  • Category : Medical Device Manufacturing Equipment
  • Description :
Contact Info
Contact: tianci
Tel: 0574-63289926
Email: skyway@nbtianci.cn
Fax: 0574-58982058
Web site: http://www.nbtianci.cn
Add: Zhejiang Lianfa road Cixi City Kandun Industrial Park No. 125
P.C.: 315303